Select Page

BETINGELSERNE

ALTSÅ DET MED småt OG GDPR

Handelsbetingelser og Datapolitik

Handelsbetingelser

Man skal sevideoproduktion, hjemmesider og stillbilleder, som et færdigt produkt med de betingelser vi sammen har indgået før vi udfører opgaven.

Rettigheder ejes af 81 Media. Kunden har brugsret. Frikøb af råmateriale er tilkøb.

 

Betalingsbetingelser

Netto 8 dage for eksistereing erhvervskunder. 50% prepaid for nye kunder. 100% prepaid for privatkunder.

Ved priser over kr. 20.000,- og længerevarende produktioner betales 50% af opgavens pris før job opstart. Er der tale om videoproduktion, hvor der er længere tid end 2-3 uge mellem optagelser og redigering/klipning af produkt, betales der for optagedage efter endte optagelser, og for redigering/klipning, når opgaven er færdig og leveret.

 

VIDEOPRODUKTION

Levering og brug
Når man køber en videoproduktion, så køber man en færdig video eller kortfilm. Der må derfor ikke klippes eller redigeres yderligere i materialet uden samtykke, ej heller benytte udvalgte klip i andet materiale fra trediepart. Det bedste er at spørge, så finder vi den rette løsning. Der vil være tilfælde, hvor jeg –uden merbetaling – giver samtykke og er derfor bekendt med situationen.

Brugsrettigheder på videoproduktion
Levering og brug af videoproduktet Når man køber en videoproduktion, så køber man en færdig video eller kortfilm. Der må derfor ikke klippes eller redigeres yderligere i materialet uden samtykke, ej heller benytte udvalgte klip i andet materiale eks hos trediepart. Det bedste er at spørge, så finder vi den rette løsning, eller jeg giver samtykke og er derfor bekendt med situationen.

Udlevering af råmateriale
Når man køber et produkt, så køber man den færdige film, ikke råmaterialet. Jeg opbevarer som udgangspunkt råmaterialet, hvis kunder ønsker flere videoer klippet senere. Det er muligt at købe råmaterialet, men i de fleste tilfælde anbefales det ikke, da:

1) Der skal en fagperson til at navigere i filformater, farveprofiler, framerates, opløsning m.m.

2) Der ligger et større sorteringarbejde ved at overdrage filer.

3) Det er oftest større mængder data, som kræver tid og båndbrede at sende, eller leverer på en ekstern harddisk.

Frikøb af råmateriale
Det er muligt at frikøbe råmateriale. Prisen variere fra job til job, da datamængderne ligeså variere. Som udgangspunkt er nederstående priseksempel for 1 optagedag. Startpris for frikøb er kr. 7.000,- som inkludere en passende størrelse ekstern harddisk og forsendelse, herefter timeforbrug for sortering, filnavngivning og overførsel til harddisk. Timeprisen er kr. 800,- Eksempel: Frikøbspris + 2 timer = kr. 8.600,-

Alle priser er eksklusiv moms.

 

HJEMMESIDER

Levering og brug

Når man køber en hjemmeside,  så køber man en færdig og køreklar hjemmeside.

Brugsrettigheder på hjemmesider
Levering og brug af hjemmesiden. Når man køber en hjemmeside, så køber man en færdig løsning der er opdateret til nyeste version. Der må derfor gerne ændres, tilføjes og slettes på hjemmesiden efter overdragelsen. 81 Media tager ikke ansvar for hjemmesiden stabilitet i forbindelsen med førnævnte ændringer og tilføjelser efter leveringen.

Efter levering af hjemmesiden.
Når hjemmesiden er leveret tager 81 Media ikke længerer backup af hjemmesiden, plugins eller database. 81 Media vil ligeledes heller ikke opdatere hverken styresystem (WordPress, wix, Squarespace olig.) eller plugins. Dette kan dog tilkøbes og prisen afhænger af projektets omfang.

 

STILLBILLEDER

Brugsrettigheder
Fotografer ejer 100% rettighederne til billedmaterialet. Kunder har brugsret til billedmaterialet. Trediepart har ingen brugsret, men kan tilkøbe brugsret. Billeder må ikke redigeres eller på anden måde ændres uden samtykke. Dette glæder i princippet også på eks. sociale medier, især Instagram, da jeg ikke kan lægge brand/navn til filtrer (så kun #nofilter).

Udlevering af råmateriale
Jeg udlevere ikke rå billedfiler. Jeg opbevarer som udgangspunkt det redigerede billedmateriale og tilhørende rå filer, men ikke billeder, som er kasseret i sortering og udvælgelsesprocessen.

Frikøb af råmateriale
Det er muligt at frikøbe rå-billeder. Dette koster + 50% af opgavens samlede pris + timeforbrug for kopiering til harddisk og forsendelse. Prisen inkludere en passende størrelse ekstern harddisk og forsendelse, eller digital levering (samme pris). Eksempel: Opgavens pris: kr. 10.000,-. Pris for køb af råbilleder: 10.000 + 50% + 2 timer á 800,- = kr. 16.600,-

 

Persondatapolitik (GDPR)

Persondatapolitik i forhold til kunder og samarbejdspartnere hos 81 Media.

Gældende for 81 Media, Slotsparken 14, 2880 Bagsværd. (1 Media indsamler og behandler personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere. Dette er udelukkende oplysninger, som er blevet oplyst af kunden selv. Der indsamles ikke unødvendigt data.

Indsamlede oplysninger
Der indsamles eks. navn, firmanavn, CVR-nr., EAN-nr., adresse, telefonnummer, mailadresse og bankkontonummer m.m.Generelle faktura informationer trækks via Billy´s Billing (Faktura Program) og CVR-registeret.

Databehandling
Persondata bruges udelukkende som kontaktinfo og til fakturering og aftaler/kontrakter. 81 Media handler primært med erhverskunder.

Oplysningerns tilgængelighed
Oplysningerne er kun tilgengælglige hos 81 Media, som er en enkeltmands virksomhed. Oplysningerne findes i Apple’s Mail-program og Contacts, beskyttet af password. Alle data om kunder og samarbejdspartnere deles ikke med personer, uden for virksomheden.

Datasikkerhed
81 Media har indsamlede persondata (email og telefonnumre) i Apple’s Mail-program og Contacts, og alle enheder til brug i virksomheden er beskyttet med password. Yderligere data til fakturering er kun registreret i Billy´s Billing. Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Samtykke
Afsendelse af emails til 81 Media indeholdende persondata betragtes, som samtykke og disse data beholders, så længe det er relevant for samarbejdet. Kunder og samarbejdspartnere kan til enhvertid tilbagekalde samtykke.

Adgang til egne personoplysninger
Dem som har oplysninger registreret hos 81 Media kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dem.

Rette og/eller slette sine personoplysninger
Dem som har oplysninger registreret hos81 Media kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data. Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos81 Media. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

Materiale i form af billeder, video, hjemmesider og lyd
81 Media producerer billeder og video og som en naturlig del opbevares optagelser med personer. Der arbejder med optagelserne så længe projektet er igang, herefter arkiverer optagelserne på harddiske eller slettet. Dette sker så længe det er relevant for 81 Media formål og virke. De medvirkende personer har på den ene eller den anden måde givet samtykke til, at være med på billederne/optagelserne. Du har mulighed for at få slettet eller censureret optagelser, hvorpå du medvirker, med mindre der er indgået en aftale med dig, som siger noget andet. Du har under nogen omstændigheder også mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. Samtykke med eks. modeller kan ske skriftligt og mundligt, og er 81 Media underleverandør, står den pågældende kunde for samtykke med involverede personer.